WESAB Utbildning är avvecklad. 2016-01-01 avslutades alla utbildningar.

 

Vid frågor angående utbildning som genomförts hos WESAB efter 2011-01-01, kontakta Thomas Johansson på 070-630 33 37.